Kiedy należy przeprowadzać szkolenia BHP?


Wstępne szkolenia BHP Poznań są obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Zazwyczaj powinno ono odbyć się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zatrudnienia – dotyczy to osób zajmujących stanowiska administracyjne, robocze i inne. W przypadku gdy nowo zatrudniony pracownik obejmuje stanowisko kierownicze, szkolenie takie musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Okresowe szkolenia BHP odbywają się z różną częstotliwości i podobnie jak w przypadku szkoleń wstępnych, zależy to od rodzaju zajmowanego stanowiska. Przykładowo pracownicy administracyjny muszą odbywać je co szczęść lat, zaś osoby na stanowiskach roboczych – co trzy lata. Jeśli praca związana jest z zagrożeniem życia lub zdrowia, konieczne jest odbywanie okresowych szkoleń BHP Poznań co najmniej raz w roku.

Szkolenia i obsługa BHP Poznań to często zadania należące do firm zewnętrznych. Samo szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy, a jego koszt pokrywa w całości pracodawca.