Kiedy należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Wstępne szkolenia BHP Poznań są obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Zazwyczaj powinno ono odbyć się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zatrudnienia – dotyczy to osób zajmujących stanowiska administracyjne, robocze i inne. W przypadku gdy nowo zatrudniony pracownik obejmuje stanowisko kierownicze, szkolenie takie musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od […]

Read More